Ale!

Blue net” Lomonosov astiasto

860,00  570,00 

Hieno tee- ja kahvikalusto kokonaisuus.
"Blue Net" Lomonosov made in USSR
HUOM! Kaikki asetit ovat oikean kokoiset,
jotka kuuluvat astiastossa olla.

Kuvaus

Hie­no tee- ja kah­vi­ka­lus­to koko­nai­suus.
“Blue Net” Lomo­no­sov made in USSR
Koko­nai­suus sisäl­tää:
14 kpl Tee­kup­pi + oikea koko tee­ku­pin aset­ti 15 cm
14 kpl lei­pä­aset­ti tee­ku­pil­le 18 cm
12 kpl kah­vi­kup­pi + oikea koko kah­vi­ku­pin aset­ti 11,5 cm
12 kpl lei­pä­aset­ti kah­vi­ku­pil­le 15,5 cm
1 tar­joi­u­lau­ta­nen 30 cm
2 kpl tee­kan­nut
1 kpl kan­nel­li­nen soke­rik­ko
1 kpl ker­mak­ko
Har­vi­nai­nen ja lähes käyt­tä­mä­tön koko­nai­suus, joka on aikoi­naan ostet­tu samal­la ker­ral­la Stock­man­nin talous­osas­tol­ta.
HUOM! Kaik­ki ase­tit ovat oikean kokoi­set, jot­ka kuu­lu­vat astias­tos­sa olla.