Iso viherkasvi 230 cm

300,00 

1 varastossa

Kuvaus

Har­vi­nai­sen iso 30–40 vuot­ta van­ha Traakkipuu.
Har­vi­nai­nen 230 cm kor­kea iso 30–40 vuot­ta van­ha Traak­ki­puu. Isos­sa alta­kas­te­lu­ruu­kus­sa on pyö­rä­le­vy alla, joka hel­pot­taa kas­vin siir­tä­mis­tä sii­vo­tes­sa tai vaik­ka kesäk­si teras­sil­le. Help­po­hoi­toi­nen viher­kas­vi sisustukseen.
Help­po­hoi­toi­nen, kes­tä­vä ja viher­kas­vi. Kas­via on kas­tel­ta­va mel­ko niu­kas­ti, lan­noi­tet­ta­va kesäl­lä sään­nöl­li­ses­ti ja var­jel­ta­va suo­ral­ta aurin­gon­pais­teel­ta. Puh­dis­taa tehok­kaas­ti epä­puh­tauk­sia huoneilmasta!