Lion aterimet, 24 osaa + 3 osaa

370,00 

1 varastossa

Kuvaus

Hack­ma­nin 220-vuo­tis­juh­la­vuo­den päi­vi­tet­ty mal­li. Uudet ja käyt­tä­mät­tö­mät pakkauksessa.
Ate­ri­met 24-osaa + 3 kpl juus­to­höy­lä, juus­to­veit­si ja voiveitsi.
Vuon­na 2010 Lion pala­si uudel­leen tuo­tan­toon Hack­ma­nin 220-vuo­tis­juh­la­vuo­den kun­niak­si – mitoil­taan ja mate­ri­aa­leil­taan nyky­ai­kaan päi­vi­tet­ty­nä. Ate­rin­ten mus­tat kah­vat ovat kes­tä­vää mat­ta­pin­tais­ta muo­via, terä­osat kiil­tä­vää, ruos­tu­ma­ton­ta 18/10-teräs­tä. Käyt­tä­mät­tö­mät ate­ri­met. Pak­kauk­sen muo­vis­sa säi­ly­tyk­ses­sä tul­lut­ta kulumaa.
Mes­ta­ril­lis­ta muotoilua
Unel­mien toteut­ta­mi­ses­sa ei voi – eikä saa – sääs­tää itse­ään. Näin ajat­te­li aka­tee­mik­ko Ber­tel Gard­berg. Hän suun­nit­te­li mes­ta­ril­li­ses­ti muo­toil­lun Lion-ate­rin­sar­jan vuon­na 1958. Nyky­ään se kuu­luu suo­ma­lai­sen muo­toi­lun klassikoihin.