Sataruusua — Tampella

130,00 

Sata ruusua -liinasarja on tunnetuin Dora Jungin Tampellalle suunnittelemista liinoista. Tavaratalo Stockmann tilasi 100-vuotisjuhlansa kunniaksi vuonna 1962 erilaisia juhlatuotteita. Dora Jung suunnitteli Stockmannia varten pellavaliinan, jossa on ruusu jokaista toimintavuotta kuvaamassa. Liinaa valmistettiin Tampellassa valkoisena, beigenä, ”ruusunpunaisena” ja sinisenä.

1 varastossa

Osasto:

Kuvaus

Har­vi­nai­sem­pi pyö­reä 150 cm “Sata­ruusua” Stoc­man­nin juhlaliina.
Design Dora Jung / Val­mis­ta­ja Tampella.
Alku­pe­räi­nen — Käyt­tä­mä­tön alku­pe­räi­ses­sä pakkauksessa.
Väri “ruusun­pu­nai­nen”

Sata ruusua ‑lii­na­sar­ja on tun­ne­tuin Dora Jun­gin Tam­pel­lal­le suun­nit­te­le­mis­ta lii­nois­ta. Tava­ra­ta­lo Stock­mann tila­si 100-vuo­tis­juh­lan­sa kun­niak­si vuon­na 1962 eri­lai­sia juh­la­tuot­tei­ta. Dora Jung suun­nit­te­li Stock­man­nia var­ten pel­la­va­lii­nan, jos­sa on ruusu jokais­ta toi­min­ta­vuot­ta kuvaa­mas­sa. Lii­naa val­mis­tet­tiin Tam­pel­las­sa val­koi­se­na, bei­ge­nä, ”ruusun­pu­nai­se­na” ja sinisenä.