Uutiset

Uutiset

Pienenkin esineen takana voi olla suuri tarina … aikansa merkittävä naiskeksijä ja naisyrittäjä Suomessa

Ensin oli vain Lasi­nen ”tuh­ka­kup­pi” ja sii­hen sopi­va pie­ni punai­nen pah­vi­laa­tik­ko täyn­nä imu­pa­pe­ri­lius­ko­ja, mus­te­pul­lo­te­li­ne, mus­te­ky­nä, jois­ta koos­tui kir­joi­tus­pöy­tä­set­ti. Mie­len­kiin­to herä­si lasias­tian poh­ja­lei­mois­ta A.B. M.Bähr O.Y Hel­sing­fors Patent nro 1. Netis­tä löy­tyi sama esi­ne pie­nel­lä vau­riol­la kan­sal­lis­museon kokoel­mis­ta, yli­opis­to­museos­ta ja Turun kau­pun­gin­museos­ta. Bukows­kin huu­to­kaup­pa­luet­te­lois­ta löy­tyi myyn­nis­sä lasias­tia, mut­ta sii­nä­kään ei ker­rot­tu muu­ta kuin poh­jan teks­ti. Esineellä… 

Lisä­tie­to­ja

Tuunattu singeri

Pöy­tä­pin­ta on hiot­tu puu­puh­taak­si ja puh­dis­tet­tu Libe­ro­nin huo­ne­ka­lu­jen puh­dis­tusai­neel­la. Sävy­tet­ty Libe­ro­nin Sprii­pet­sil­lä, sävyi­nä tum­ma — ja har­maa tam­mi. Vii­meis­tel­ty Libe­ro­nin värit­tö­mäl­lä puu­tar­ha­ka­lus­te­öl­jyl­lä. Metal­li jalois­ta pois­tet­tiin ruos­te ensin Libe­ro­nin teräs­har­jal­la ja nume­ron 2:n teräs­vil­lal­la. Pin­ta puh­dis­tet­tiin Libe­ro­nin huo­ne­ka­lu­jen puh­dis­tusai­neel­la. Pin­ta vii­meis­tel­tiin Libe­ro­nin Gra­fiit­ti­voi­teel­la, joka vie­lä kiil­lo­tet­tiin Libe­ro­nin kiil­lo­tus­har­jal­la. Kalus­te sopii myös ulkokäyttöön.