PKS Vintage & Sisustus

Verkkokaupan näyttö–  ja noutopiste, Pietarinkatu 14, 00140 Helsinki

Tuotteet ovat nähtävillä sopimuksen mukaan tai oven ollessa avoinna.

Kaik­ki tuot­teet eivät ole vie­lä myyn­nis­sä verk­ko­kau­pas­sa. Päi­vi­täm­me verk­ko­kaup­paa parhailaan.

PKS Vin­ta­ge & Sisus­tus myy käy­tet­tyä, siis­tiä ja hyvä­kun­tois­ta tavaraa.

  • Käy­tet­ty­jä huo­ne­ka­lu­ja, tau­lu­ja, astioi­ta, uniik­ki tuot­tei­ta ym.
  • Laa­du­kas­ta ja kau­nis­ta antiik­kia ja ret­roa 1700-luvul­ta aina 1960-luvul­le asti.
  • valai­si­mia, kat­tok­ruu­nu­ja, tai­de­la­sia, tau­lu­ja, pei­le­jä, kel­lo­ja, design- ja sisustustavaroita.

Löy­tyy hie­no­ja ret­ro ja vin­ta­ge huo­ne­ka­lu­ja sekä valai­si­mia. Antiik­kia, design tuot­tei­ta, huo­ne­ka­lu­ja, astioi­ta, tai­det­ta ym.

Kaik­ki tuot­teet eivät ole verk­ko­kau­pan sivuil­la ja uudet tuot­teet tule­vat nopeim­min näky­viin FB sivul­le: www.facebook.com/pksvintage sekä Instagramiin.

Verkkokaupasta ostettujen tuotteiden nouto näyttö ja noutopisteestä sovittaessa, mahdollisista postituksista sovitaan erikseen.

PKS Vin­ta­ge ja sisus­tus on muut­ta­nut. Pysä­köin­ti kadun­var­teen ja jul­ki­set kul­ku­neu­vot tuo­vat 500 met­rin pää­hän Kap­tee­nin­puis­tik­koon Teh­taan­ka­dul­le. Rai­tio­vau­nu 3. Tava­roi­den nou­to ja las­taus liik­keen koh­dal­la kadul­la onnis­tuu. Vas­taam­me mie­lel­lään kysymyksiin.
PKS Vin­ta­ge & sisus­tus, Pie­ta­rin­ka­tu 14, 00140 HELSINKI

Näytetään tulokset 1–12 / 155